Domů Kácení stromů Sítě a hroty proti ptactvu Výškové práce Kontakt tel. 777126567

Kácení a prořez stromů

Povolení ke kácení stromů
Ceny káceníPodnikáme bez obav, jsme plně pojištěni

Kácení a prořez stromů

Povolení ke kácení stromů

Ceny kácení

Povolení ke kácení stromů (dřevin) rostoucích mimo les

Kácení stromů v okolí Ústí nad Labem, stejně tak jako v celé republice, je regulováno zákonem. Povolení a ohlášení kácení dřevin mimo les vyřizují příslušné úřady ochrany přírody. V drtivé většině povolení a ohlášení kácení stromů vyřizují obecní a městské úřady, respektive jejich odbory ochrany přírody. Seznam institucí vyřizujících povolení ke kácení stromů. Povolení nebo ohlášku rádi vyřídíme za Vás.

Je potřeba povolení ke kácení?

Povolení je třeba při kácení větších stromů, vždy pokud jsou výraznými krajinnými prvky nebo součástí stromořadí. Kácení je možné jen se souhlasem majitele pozemku (důležité pro zahrádkáře a všechny nájemce a pachtýře).

O povolení není třeba žádat:

*) Ovocné dřeviny jsou: Broskvoň, Hrušeň, Jabloň, Jeřáb černý, Jeřáb obecný, Kaštanovník jedlý, Mandloň, Meruňka, Ořešák vlašský, Slivoň, Třešeň, Višeň. Zdroj: Ministerstvo životního prostředí.

Kdy stačí kácení stromů jen oznámit?

Oznámení kácení stromů patnáct dnů před kácením

Z důvodu zdravotního stavu stromů – stromy seschlé, napadené škůdci apod. Dále pak z důvodů pěstebních, při údržbě břehů toků a v ochranném pásmu elektrizační a plynárenské soustavy.

Oznámení do patnácti dnů po kácení

V případě, že strom představuje bezprostřední ohrožení pro život, zdraví, či by hrozila škoda značného rozsahu. Oznámení o takovém kácení musí obsahovat i důkaz o nutnosti takového kácení – např. fotografie.

Co jsou závažné důvody ke kácení stromů (dřevin)?

Orientačně takovými důvody může být například nadměrné zastínění domu stromem, poškozování stavby kořeny či větvemi, umístění nové stavby. Dále pak možné nebezpečí, které strom představuje – např. je velmi nakloněný, dutý, nahnilý.

Jak zažádat o povolení nebo ohlásit kácení?

Napište žádost/ohlášku. Můžete použít tuto žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (.rtf), nebo si stáhnout žádost ze stránek Vaší obce. Vyplatí se zavolat na úřad a poptat se na poplatek, zda chtějí potvrzení o zaplacení jako přílohu k žádosti. Žádost pošlete obecnímu/městskému úřadu, v Praze městské části. Poslat lze papírově poštou, dojít na úřad, nebo emailem do podatelny či datovou schránkou.

Informace o povolení kácení stromů v Ústí nad Labem
Formulář ohlášení kácení stromů v Ústí nad Labem
Informace o kácení stromů v Teplicích. Formulář žádost kácení stromů na stránkách města Teplice.
Žádost o povolení kácení dřevin Lovosice (.doc)
Informace o kácení stromů na stránkách města Děčína žádost Děčín
Žádost o povolení kácení stromů Děčín (.doc)
Žádost o povolení kácení stromů Litoměřice (.doc)
Informace o kácení stromů v Praze 6.
Informace o kácení stromů v Praze 7.

Žádost nebo ohlášení pro Vás můžeme zařídit i s potřebnou dokumentací. Stejně tak vyřízení záboru a stanovisko policie v případech, kdy je třeba uzavřít komunikaci. Úplné znění předpisů upravujících ochranu dřevin a jejich kácení: Zákon o ochraně přírody 114/1992 Sb. v par. 8. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 189/2013 Sb.