Kácení a prořez stromů

Povolení ke kácení stromů
Ceny káceníPodnikáme bez obav, jsme plně pojištěni

Povolení ke kácení stromů (dřevin) rostoucích mimo les

Kácení stromů v okolí Ústí nad Labem, stejně tak jako v celé republice, je regulováno zákonem. Povolení a ohlášení kácení dřevin mimo les vyřizují příslušné úřady ochrany přírody. V drtivé většině povolení a ohlášení kácení stromů vyřizují obecní a městské úřady, respektive jejich odbory ochrany přírody. Seznam institucí vyřizujících povolení ke kácení stromů. Povolení nebo ohlášku rádi vyřídíme za Vás.

Je potřeba povolení ke kácení?

Povolení je třeba při kácení větších stromů, vždy pokud jsou výraznými krajinnými prvky nebo součástí stromořadí. Kácení je možné jen se souhlasem majitele pozemku (důležité pro zahrádkáře a všechny nájemce a pachtýře).

O povolení není třeba žádat:

  • pro kácení stromů, jejichž obvod měřený ve výšce 130cm nad zemí je menší, než 80cm,
  • pro kácení ovocných*) stromů (dřevin) rostoucích v oplocených zahradách u obytných domů,
  • pro kácení porostů keřů do 40m2

*) Ovocné dřeviny jsou: Broskvoň, Hrušeň, Jabloň, Jeřáb černý, Jeřáb obecný, Kaštanovník jedlý, Mandloň, Meruňka, Ořešák vlašský, Slivoň, Třešeň, Višeň. Zdroj: Ministerstvo životního prostředí.

Kdy stačí kácení stromů jen oznámit?

Oznámení kácení stromů patnáct dnů před kácením

Z důvodu zdravotního stavu stromů – stromy seschlé, napadené škůdci apod. Dále pak z důvodů pěstebních, při údržbě břehů toků a v ochranném pásmu elektrizační a plynárenské soustavy.

Oznámení do patnácti dnů po kácení

V případě, že strom představuje bezprostřední ohrožení pro život, zdraví, či by hrozila škoda značného rozsahu. Oznámení o takovém kácení musí obsahovat i důkaz o nutnosti takového kácení – např. fotografie.

Co jsou závažné důvody ke kácení stromů (dřevin)?

Orientačně takovými důvody může být například nadměrné zastínění domu stromem, poškozování stavby kořeny či větvemi, umístění nové stavby. Dále pak možné nebezpečí, které strom představuje – např. je velmi nakloněný, dutý, nahnilý.

Jak zažádat o povolení nebo ohlásit kácení?

Žádosti a oznámení o kácení přijímají odbory životního prostředí jednotlivých měst a úřady obcí, správy CHKO a NP.

Žádost o povolení kácení stromů v Ústí nad Labem
Formulář ohlášení kácení stromů v Ústí nad Labem
Informace o kácení stromů na stránkách města Teplice. Formuláře jsou zde.
Informace o kácení stromů na stránkách města Lovosice
Informace o kácení stromů na stránkách města Děčín
Žádost o povolení kácení stromů Litoměřice
Informace o kácení stromů v Praze 6.

Žádost nebo ohlášení pro Vás můžeme zařídit i s potřebnou dokumentací. Stejně tak vyřízení záboru a stanovisko policie v případech, kdy je třeba uzavřít komunikaci. Úplné znění předpisů upravujících ochranu dřevin a jejich kácení: Zákon o ochraně přírody 114/1992 Sb. v par. 8. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 189/2013 Sb.